Jdi na obsah Jdi na menu

Texty františkánské a jiné

Vítejte na stránce, kde sem tam dodávám texty z oblasti františkánství i odjinud, například promluvy o Božím Jménu se zvláštním zřetelem na Jméno Ježíš, jak ji pěstují různé tradice v církvi. Sem tam překládám především básnické texty od Davida M Turolda, zemřelého italského kněze-básníka. Něco je tu přímo dole.

Řada dalších textů z františkánství je na stránkách Institutu františkánských studií, který funguje nemálo let v Praze (viz odkaz, dál nalézt Studijní texty z aktuálního roku, případně studiní texty z minulých ročníků). Tam bych osobně nyní doporučoval zvláště překlad i s originální verzí některých krásných laud, jejichž skládáním proslul františkán Jacopone da Todi se svým pohnutým osudem.
10. listopadu 2006
Petr Regalát Beneš, OFM

Dnes, 13. června 2007, byla překonána hranice 5000 přístupů na tyto stránky. Těší mě, pokud to může být užitečné a sám si asi dám zmrzlinu, abych to nějak oslavil!

27. srpna 2007
Po delší době jsou dodány nové básnické texty Davida M. Turolda. Mám stále v úmyslu k nim překládat další a přidávat je sem, ale ne vždy se zadaří.
K textům o Božím jménu něco občas přibude jednou za uherský rok, v cyklu už nepokračuji, ale příležitostně něco občas vyplodím.

24.3. 2010

Přidávám odkaz na dokument ČT 2 o kauze Uherské Hradiště a o tom, jak to bylo s Aloisem Grebeníčkem starším. To je tedy síla!

17. března 2012

Ateo                                                                   Ateista
Fratello ateo, nobilmente pensoso            Bratře ateisto, vznešeně zamyšlený
alla ricerca di un Dio che io non so darti,  při hledání Boha, jehož ti neumím dát,
attraversiamo insieme il deserto.               projděme společně poušť.
Di deserto in deserto andiamo oltre           Z pouště na poušť překročme
la foresta delle fedi, liberi e nudi                 prales věr, svobodní a nazí,
verso il nudo essere e là,                             k nahému bytí a tam,
dove la parola muore,                                   kde slovo umírá,
abbia fine il nostro cammino.                      skončí naše putování.

I miei giorni                                   Mé dny
I miei giorni camminano            Mé dny kráčejí
davanti ai tuoi                               před tvými
e danno loro un senso.              a dávají jim smysl.

Essi ti hanno strappato              Ony tě vytrhly
alla tua dimora eterna                tvému věčnému příbytku
facendoti                                       a učinily tě
il primogenito dei perduti.          prvorozeným ze zatracených.

Tu ora non sei                              Ty nyní nejsi
che un nostro fratello,                 než náš bratr,
hai sofferto in te                           protrpěl jsi v sobě
ogni nostro dolore.                      každou naši bolest.
Noi ti sentiamo vicino                 Cítíme tě jako blízkého
nel tuo lamento                            ve tvém nářku,
e nel tuo pianto                            ve tvém pláči
sulla fossa di Lazzaro.               nad hrobem Lazarovým.

Ora la nostra carne non ti abbandona:  Teď už tě naše tělo neopustí,
sei un Dio che si consuma       jsi Bůh, jenž se stravuje
in noi, un Dio                                v nás, Bůh,
che muore.                                   jenž umírá.


Kontakt: regalat@ofm.cz